UUV's mentorordning

Hvad er mentorordningen?

UUV's mentorordning har til formål at hjælpe unge med særlige behov med at komme godt i gang med en ungdomsuddannelse. Det vil typisk være en ung med sociale, personlige eller faglige problemer, som har brug for en mentors støtte til at klare sig i uddannelsessystemet.

Mentorordningen skal bidrage til at sikre, at den unge får en god start på sin ungdomsuddannelse, så

Hvad er et mentorforløb?

Et mentorforløb er et forløb med uformel kontakt mellem mentor og den unge. Kontakten vil typisk være via telefon, mail og/eller SMS kombineret med en række personlige møder. Omfanget og varigheden af mentorforløbet aftales mellem mentor, den unge og UUV-vejlederen ved forløbets start.

Under mentorforløbet fungerer mentor som sparringspartner for den unge.

Et mentorforløb er et tilbud til den unge. Alle unge, som får tildeldt en mentor, har selv sagt ja til dette.

Hvad er en mentor?

En mentor er en person, som gennem rådgivning og sparring hjælper den unge med at få en god start på sin ungdomssuddannelse. Mentor kan f.eks. være bindeled mellem den unge og uddannelsessystemet og fungere som rådgiver for den unge, hvis der skulle opstå problemer undervejs i uddannelsesforløbet.

Ordet "mentor" stammer fra den græske mytologi. Mentor var en god ven af krigshelten Odysseus. Da Odysseus drog i den trojanske krig, overlod han sin søn, Telemakos, i Mentors varetægt. Mentors opgave var at give Telemakos med- og modspil og være hans vejleder i opvæksten.